CodeBeyond – Rad sa mentorima

Četvrtog dana takmičenja, učesnici su imali posetu od strane zaposlenih u kompaniji Centili. Mentori su takmičarima bili na raspolaganju celog dana, i pomagali u razvijanju softverskog rešenja definisanog zadatkom.

Zadatak koji su dobili timovi, zahteva shvatanje dinamičkog sistema mobilnog plaćanja, kao i živosti istog i njegove  promene u realnom vremenu, što mlade programere upravo i očekuje u budućoj praksi.

Za razliku od uobičajenih takmičenja koja se fokusiraju na akademsko znanje, CodeBeyond otkriva studentima koliko su spremni (ili nisu) da to znanje primene na uobičajene softverske projekte.

res